Zacznij już teraz Wybierz PAKIET Bonus - uprawniający do korzystania Klienta z Usługi dostępu do treningów online oraz Usługi dostępu do wsparcia prawnego, na mocy posiadanego Karnetu sportowego.

Pakiet jest dostępny tylko dla użytkowników programu BONUS. Do aktywacji Pakietu niezbędny jest kod uzyskany w platformie BONUS.

0 zł /m-c

PAKIET Bonus

Umowa subskrypcji regularnej jest zawierana na okres 1 miesiąca z możliwością jej wypowiedzenia jak i przedłużenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego