Zacznij już teraz Wybierz wygodną dla Ciebie formę rozliczenia.

99 zł /m-c

Na dłużej

Umowa subskrypcji regularnej jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego

129 zł /m-c

Na miesiąc

Umowa na okres 1 miesiąca jest umową na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta